Düzce Çince Tercüman, Çince Tercüme Düzce - CindeTURKTercuman.Com - Çince Tercümanlık

Düzce Çince Tercüman, Çince Tercüme Düzce

Düzce Çince Tercüman, Çince Tercüman Düzce  İli ve Çevresi Tercümanlık Hizmeti

 

Çince profesyonel tercümanlarımız size en kaliteli bir şekilde tercümanlık hizmeti vermek amacıyla taleplerinizi bekliyoruz.
 

Düzce Çince Tercümanlık Hizmetlerimiz

 

Fuar, Toplantı, Fabrika tercümanlığı,
 

Çinli Misafir karşılama tercümanlığı,

 

Makina montaj eğitim tercümanlığı,

 

Tur, Gezi,  Rehber tercümanlığı,
 

Eğitim tercümanlığı,


 

Düzce 'da Nasıl Çince Tercümanlık Hizmeti Alabilirsiniz? 

- Telefonla (whatsapp) nolu telefondan yada tercüman talep formu veya cindeturktercuman.com@gmail.com üzerinden bize Düzce çince tercüman ekibimizden talep edebilirsiniz.

 

- En Kısa Sürede talep ettiğiniz tercüman ihtiyacınıza göre belirlenip size fiyat, çalışma koşulları ve diğer sorularınızı cevaplayarak tercümanlık hizmeti almaya başlıyorsunuz.


 
Düzce  Çince Tercüman için Tıkla
 
Genel Bilgi
A- A+
Batı Karadeniz' in ayakta kalan tek antik kenti olan Düzce' nin tarihi M.Ö. 1390 - 800 yılları arasında hüküm süren Hitit (Eti) medeniyetine kadar uzanır. Düzce ve çevresi 15. yüzyıldan beri bilinmektedir. Bilhassa Evliya Çelebi' nin Seyahatname' sinin ikinci cildinde Düzce' deki bit Tuz Pazarı' ndan bahsetmektedir. Düzce' nin tarihini dört zaman döneminde ele alabiliriz;
 
Eski Zaman Bitinyalılar Devri : Bu dönemde Düzce hemen hemen ortada yoktu. Ancak Prusyas (Üskübü) mevcuttu. Düzce ise düz ve geniş bir ova hatta bataklıklar halinde, Bitintyalıla' ın oturdukları yerlerin doğusunda kalıyordu. ,
 
Roma ve Bizans Devri : Prusyas (Üskübü) ile birlikte Düzce ovasında çok geri durumda iken Bitiuyoji Nikomed, Romalılara vasiyet ederek hayata gözlerini yumdu. III. Nikomed' in oğlu Filmostan' dan sonra ise Bitinya bir süre tamamen Romalıların idaresi altına kaldı. Düzce' nin bu zamanki hali I. devreye göre biraz daha gelişmeye yüz tutmuş görünüyordu. Bitinyalılar devrinde bataklık halinde bulunan Düzce Ovası Romalılar zamanında ıslah edilerek ziraat için daha elverişli bir hale getirildi ve yavaş yavaş iskan edilmeye başlandı. Romalılardan sonra bu bölge Bizanslıların hakimiyetine geçti. İşte Düzce' nin gelişmesi, parlaması bu devrenin son zamanlarına rastlar.
 
Osmanlılar Devri : Osmanlı İmparatorluğu zamanında Orhan Gazi' nin komutanlarından Konuralp Bey 1323 tarihinde burayı Bizanslıların hakimiyetinden kurtararak imparatorluk topraklarına kattı. Düzce' nin Konsopa adını alması bu devirdedir. O zaman ilk ilçe merkezi Gümüşabadı' dır. Daha sonra ilçe mekezine Üskübü denildi. Merkezide Prusyas (Üskübü) idi.Düzce bu sıralarda ticaret ve arazi bakımından Üskübü' yü ve ilk ilçe merkezi olan Gümüşabadı' yı gölgede bırakacak şekilde gösterdi. 1871 yılında ise ilçe merkezi Düzce' ye nakledildi.
 
 
Cumhuriyet Devri : Bu devirde her yerde olduğu gibi büyük bir gelişme gösteren Düzce Türkiye' nin en işlek ve zengin ilçesi oldu. D-100 karayolu ve TEM otobanının geçmesiyle ulusal ve uluslar arası boyutta gündeme geldi. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden sonra kısa sürede yeniden kalkınabilmesi için 9 Aralık 1999 tarihinde 81. ilimiz oldu.
 
Sanayi ve Ticaret
A- A+
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 1959 yılında kurulmuştur ve 11 meslek komitesinden oluşmaktadır. Faal üye sayısı 3.180’dir. Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası 1969 yılında kurulmuştur. 7 meslek komitesinden oluşmaktadır. Faal üye sayısı 524’tür. İl genelinde 549 anonim şirket, 1.927 limitet şirket, 7 kollektif şirket, 1 adi komandit şirket,  141 kooperatif ve 1.071  hakiki şahıs ve 8 müessese faaliyet göstermektedir. Özel ve resmi olarak 41 adet banka şubesi Düzce'de hizmet vermektedir.
Düzce, özellikle 06.02.2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile batıda bulunan coğrafi konumunun verdiği büyük avantaj ile yatırımcılar için bir cazibe merkezi haline gelmiştir.
Ayrıca, 19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile 4. Bölge avantajlarından faydalanan ilimiz, daha önceki teşvik yasasında da olduğu gibi gözde bir yatırım yeri olma konumunu muhafaza etmeye devam etmektedir.
İlimizde sayısal olarak en fazla tesise sahip ve istihdam sağlayan sektörler; tekstil sanayi, metal-makine sanayi, gıda sanayi, orman sanayi, mobilya sanayi, kauçuk-lastik-plastik sanayi, maden sanayi, inşaat sanayi, otomotiv sanayi ve kimya ilaç sanayisidir. Bu imalat sanayi sektörleri başta olmak üzere, imalat sanayinde çalışanların sayısı yaklaşık 31.000 kişidir.
I.OSB: 1996 yılında 174 hektar alan üzerine yapımına başlanan I.OSB 2005 yılında tamamlanmış olup, 60 sanayi parseli 59 firmaya tahsis edilmiştir. Halen 47 sanayi kuruluşu üretim faaliyetlerini sürdürmekte, 10 tesis üretimine ara vermiş,  2 parsel proje safhasında, 1 adet parsel boştur. Üretimde olan 47 tesiste 4.879 kişi istihdam edilmekte, firmaların tamamı faaliyete geçtiğinde yaklaşık olarak 7.500-8.000 kişiye istihdam sağlanması beklenmektedir.
II.OSB: 2005 yılında 81 hektar alan üzerinde yapımına başlanan II. OSB 2008 yılında tamamlanmış olup, 11 sanayi parseli 11 yatırımcıya tahsis edilmiştir. 7 tesis üretime devam etmekte olup, 4 tesis üretime ara vermiştir. Üretimde olan 7 tesiste 850 kişi istihdam edilmektedir.
ÇİLİMLİ OSB:  Çilimli ilçesi sınırlarında yer alan ve 93 hektarlık bir alanı kapsayan Çilimli OSB’nin 25.07.2014 tarihinde kuruluş ve tescil işlemi tamamlanmıştır. Mahkeme tarafından iptal edilen 113 hektarlık bir alan için temyiz süreci devam etmektedir. Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu oluşturulmuş olup, imar çalışmaları devam etmektedir.
GÜMÜŞOVA OSB: Gümüşova ilçe sınırları içerisinde 133,5 hektarlık bir alanda 24.08.2015 tarihinde “Düzce-Gümüşova Islah OSB” kuruluş ve tescil işlemi tamamlanmıştır. Islah süreci 5 yıllık süre dolmadan tamamlanarak 28.06.2016 tarihinde “Düzce Gümüşova OSB” olarak tescil edilmiştir.  Bölgede 17 faal firmada 1.245 kişi istihdam edilmektedir.
AKÇAKOCA DEMİR-ÇELİK İHTİSAS OSB: Akçakoca İlçesi Döngelli Köyü mevkiinde yer alan 208 hektarlık alanı kapsayan bir bölgede demir-çelik sanayisine yönelik İhtisas OSB kurulması için 10.06.2013 tarihinde kuruluş dosyası Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmiştir. Önerilen alanda yer seçimi etüdü yapılmış, etüt sonrası ilgili kurumlardan alınan görüşler doğrultusunda alan 88,5 hektar olarak belirlenmiştir.
DÜZCE KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile 1984 yılında yapımına başlanan 800 işyeri kapasiteli site, çeşitli tarihlerde yapılan revizyonlarla 700 işyeri olarak tamamlanmış ve 600 işyeri hak sahiplerine teslim edilmiştir. Toplam yapılan harcama tutarı 23.369.134,00 TL’dir. Sanayi Sitesinin yapımı için Bakanlık tarafından 9.539.749,00 TL kredi kullandırılmıştır. Bazı eksikliklerin giderilmesine, alt ve üst yapının tamamlanmasına çalışılmaktadır. Faal olan 600 adet işyerinde yaklaşık 3.500 kişilik istihdam sağlanmaktadır. İşyerlerinin tam kapasite ile kullanımı halinde yaklaşık 4.000 ile 5.000 kişi arasında istihdam sağlanması beklenmektedir.
           YENİ AKÇAKOCA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ: 1998 yılında 65 işyeri projesiyle yapımına başlanan site 2009 yılında tamamlanmış olup tüm işyerleri hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bu işyerlerinden 60 adedi faaliyete geçmiş olup, yaklaşık 170 kişilik istihdam sağlanmıştır. Bakanlık tarafından 2.469.755,00 TL kredi kullandırılmıştır.
            AKÇAKOCA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ: Akçakoca Küçük Sanayi Sitesi 50 işyeri olarak projelendirilmiş ve tamamı bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan kredi ödenmiş, kooperatif kendisini 2003 yılında feshetmiş, hak sahipleri tapularını almış ve site yönetimini oluşturmuşlardır. Tamamen özel mülkiyet haline gelen sitede yaklaşık 150 kişi istihdam edilmektedir.

 


Düzce Çince Tercüman, Çince Tercüme Düzce Haberini Oku, Düzce Çince Tercüman, Çince Tercüme Düzce Haberini Yorum Yap, Paylaş
Etiketler; »Düzce Çince Tercümanlık » Düzce Çince Tercüman Bulma » Çince Tercüman ilanları
Etiketler » Düzce Çince Tercümanlık   » Düzce Çince Tercüman Bulma   » Çince Tercüman ilanları  
Google ARA: Düzce Çince Tercüman, Çince Tercüme Düzce

DİĞER ÇİN TERCÜMAN HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri