Uşak Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince tercümanlık hizmeti - CindeTURKTercuman.Com - Çince Tercümanlık

Uşak Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince tercümanlık hizmeti

Çinden almış olduğunuz makineyi Uşak bölgesinde fabrikanızda açılış aşamasından, kurulum aşaması ve test aşaması sonuna kadar fabrikanızda çalışacak Çinden gelen Çinli teknik ekiple Uşak bölgesindeki bulunan fabrika ekibiniz arasında profesyonelce makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti 10 yıllık tecrübe ile firmamız tercümanları tarafından sağlanmaktadır.

Bununla birlikte makinanın kullanım klavuzu talep doğrultusunda yazılı olarak Çince – Türkçe’ye çeviri Türkçeye tercüme edilmektedir. Çince tercüme hizmetinizi de sağlanmaktadır.

Uşak bölgesindeki  Makine kurulumu sonrasında makinanın çalışma eğitimi , Çinli Öğretici ile makinayı kullanacak personel arasındaki iletişimi sağlamak üzere Çince Makine eğitimi tercümanlık hizmeti de verilmektedir.

İlerleyen aşamalarda makinede meydana gelecek herhangi bir arızada yada olumsuzlukta Çinden teknik personel ile görüşmek istediğinizde Online Çine Tercümanlık hizmeti de tarafımızdan sunulmaktadır.

Kısacası Çinden aldığınız makinanın Fabrikanıza kurulumundan , çalışma eğitimine kadar ve daha sonraki her aşamada ihtiyaç duyacağınız Çince Tercümanlık hizmetini firmamızdan profesyonelce alabilirsiniz.

Çince Tercüman Talep Et
Telefonla (Whatsapp)
0 530 597 80 87
Tercüman Talep Formu yada
cincetercuman.net@gmail.com
üzerinden çince tercüman
ekibimizden talep edebilirsiniz.

Organize Sanayi Bölgesinin kurulmasına Bakanlar Kurulunun 24.10.1976 tarihinde karar verilmiştir. 1985 tarihine kadar konu üzerinde ciddi bir çalışma yapılmamıştır.
1985 yılında, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi OSB’yi tekrar ele almış ve İl Özel İdare, Uşak Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliği ile ve bu kuruluşlardan 2’şer üyenin katılmasıyla 28.11.1985 tarihinde 6 kişiden oluşan “Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü”nü kurmuştur.

Yaklaşık 7.200 kişinin istihdam edildiği ve 2007 yılı ihracatı 100 milyon dolar civarında gerçekleşen Uşak OSB’nin 1. Bölgesi Uşak – İzmir karayolunun 14 – 18. km’sinde, 360 hektar arazi üzerinde kurulmuştur. Bölgenin kurulması için 78 adet tarla rızaen şahıslardan, 2 adet arazi Hazine’den ve 1 adet arazi de kamulaştırmak sureti ile satın alınmıştır. Bölge, 2000 yılında kabul edilen 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa istinaden Uşak OSB Yönetim Kurulu, Sanayi Bakanlığı’na kredi borçlarını ödeyerek 2002 yılında ilk genel kurulunu, Türkiye genelindeki OSB’ler içerisinde 3. olarak yapmış ve Özel Hukuk Tüzel Kişiliği”ni kazanmıştır.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi İmar Planına göre; 1. Organize Sanayi Bölgesinde, arazinin 2.713.895 m²’si Sanayi parseline, 150.000 m²’si Sosyal Tesislere 528.000 m²’si bölge içi yollara, 351.000 m²’si park ve yeşil alanlara, 19.371 m²’si Şalt Sahasına (İndirici Trafo Merkezi) ayrılmıştır.

Bölge içinde alanları 700 – 40.000 m² arasında değişen 345 adet Sanayi parseli ve bu parseller üzerinde 306 Katılımcı bulunmaktadır. Bahse konu bu parsellerin hepsi tahsis edilmiştir.

1. Bölgedeki tüm parseller yatırımcılara tahsis edilmiş ve bu arsalar üzerinde 165 sanayicimiz tesisini kurarak üretime geçmiştir. 54 fabrika depo, 53 fabrika inşaat halinde ve 54 adeti de arsa ve proje aşamasındadır.

İlk Dönem Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları (1987)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Teşekkülümüzün sorumluluğu altında kurulan Uşak Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı inşaatı (yol, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu, Elektrik AG+OG şebekeleri) ihalesi yapılıp 16.11.1987 tarihinde yapılan törenle alt yapı inşaatına başlanmıştır. Alt yapı, kanalizasyon, yol, içme ve kullanma suyu ile AG + OG şebeke inşaatları süresi içinde bitirilmiş, 21.06.1994 tarihinde geçici kabulü yapılarak hizmete alınmıştır.

Bölge içinde 60 Km. uzunluğunda trotuar ve refüj bordürleri inşa ve imal edilmiştir. İmar planında Yeşil Alan ve Yeşil Bant olarak gösterilen 351.000 m² alana ve trotuar alanına 65.000 fidan dikimi yapılmış ve dikilen bu fidanların sulanması yapılarak fire vermeden tutmaları sağlanmıştır.

Bölgenin dış etkenlerden korunması ve muhafaza altına alınmasının temini bakımından, bölgenin İzmir – Ankara devlet yoluna bakan, Gediz yoluna bakan cepheleri beton direkli helezon tel ve diğer kısımlar bölge hudutları 4 sıra dikenli tel çekilmek sureti ile bölgenin koruma altına alınması sağlanmıştır.

Bölge içi trafik akışının rahat ve düzenli olması için bölge içi 26 Km. uzunluğundaki yollar, yaklaşık 1.150.000 USD harcama yapılarak 64.000 ton beton asfalt dökümü yapılmış ve parke döşettirilmiştir.

Bölgenin ihtiyacı olan 140 litre/sn içme ve kullanma suyunun temini için Gediz çayı kenarına kazdırılan 3 adet keson kuyudan temin edilen içme ve kullanma suyu, bölge içinde bulunan 400 tonluk ara depoya ve bu depodan da keson kuyulara göre yaklaşık 200 m yükseklikte bulunan 2500 tonluk gömme su deposuna basılmaktadır. 2004 yılında bu kuyuların yetersiz kalması nedeniyle 2 adet derin kuyu sondajı yapılarak Keson kuyularındaki Motopomplar bu kuyulara montaj yapılmış ve su kullanımı verimli hale getirilmiştir. Şu anda Organize Sanayi Bölgemizde su sorunu bulunmamaktadır.
UOSB Kullanma Suyu 0,41 TL/m³ bedel ile satılmaktadır, Kendi kuyusunu açan sanayicilerimizden ise kuyularına su sayacı taktırıp, 0,25 TL/m³ bedel alınmaktadır.

Uşak OSB’nin Genişlemesi:

OSB’mizin genişleme ihtiyacına cevap verecek Tevsii II. OSB’de 2.400.000 m² tarla şahıslardan rızaen satın alınmıştır. Bu bölgenin imar planı parselasyon çalışmaları yapılmış tapuları tahsis durumuna göre hazırlanmaktadır. Bu bölgede en düşük alanı 10.000 m². olmak üzere 34 adet sanayi parseli ve çeşitli sosyal ve yeşil alan olarak ayrılan alanlar vardır.

Doğu Bölgemizde 600.000 m² alan üzerine kurulu, UMPAŞ Seramik A.Ş. ‘nin de Uşak Organize Sanayi Bölgesine katılması ile 01.04.2005 tarihinden itibaren Uşak Organize Sanayi Bölgesinin toplam alanı 6.782.840 m²’ye ulaşmıştır.

Uşak OSB’de 2. Dönem Altyapı ve Çevre Yatırımları (2005 Sonrası)
Gelişen, değişen ülke ve dünya şartları neticesinde 15 yıldan fazla kullanılmış olan mevcut altyapı sistemi modern ihtiyaçlara cevap verebilmesi için 2005 yılında ciddi altyapı inşaatı ve yenileme yatırımlarına başlanmıştır.

Uşak OSB’de 2005-2006 yıllarında yoğunlukla kanalizasyon, yağmursuyu ve doğalgaz altyapı inşaatları ile çevre alanlarında ciddi çalışmalar yapılmıştır. Özellikle 2. tevsii alanın tahsis edilmeye başlanmış olması ile bu bölgenin altyapı yatırımları başlamış ve mevcut bölgenin altyapısı ile entegre projesi hazırlanmıştır. 2004 yılı son aylarında tüm OSB’nin endüstriyel ve evsel nitelikli atık sularını arıtacak olan arıtma tesisi çalışmaları başlamış, yaklaşık 8 firma ile görüşülüp ön teklifler alınmış, bütçe ve arıtma sistemi değerlendirmesi yapılarak ihaleye çıkılmıştır. İhale sonucunda teklif veren 15 firma değerlendirme aşamalarından geçirilerek önce 5’e sonra 2 firmaya düşürülmüş 24 Haziran 2005’de merkezi atıksu arıtma tesisi yapım işi Şahin Kimya ve Arıtma San. A.Ş.’ye verilmiştir. Saha çalışmaları ve ön hazırlık dönemi sonrası Eylül 2005’de başlanan Arıtma tesisi inşaatı Mayıs 2006’da bitmiş mekanik ekipman montajının tamamlanması ile Mart 2007’de devreye alınıp Haziran 2008’de deşarj izin belgesi alınmıştır. Uşak Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi; fiziksel-kimyasal-biyolojik arıtma üniteleri ve çamur susuzlaştırma ünitesinden müteşekkil 12 bin m³/gün arıtma kapasitesine sahip tesisinin proje dahil anahtar teslimi bedeli 2 milyon 50 bin Avro+KDV olup, projenin finansmanı sanayicilerden sağlanan öz kaynakla finanse edilmiştir.

Bölgede, altyapı çalışmaları arıtma tesisi işiyle entegre olarak devam etmiştir. İlk altyapı sistemi yağmur suyu ve kanalizasyon sisteminin birlikte aktığı ‘bileşik sistem’ şeklinde imal edilmiş olup, arıtma tesisinin sağlıklı çalışabilmesi ve altyapının modern bir şekilde hizmet verebilmesi için 2. tevsii alanı da kapsayan yeni kanal sistemi inşaasıyla ‘ayrık sistem’ haline getirilmiştir. Böylece ilk dönemde imal edilen mevcut kanal hattı yağmur suyuna terk edilerek yeni atık su kanalizasyon hattının inşa ve imaline Eylül 2005’te başlanmış ve arıtma tesisi inşaatımızla birlikte eş zamanlı olarak devreye alınmıştır.

2007 sonuna dek Uşak Organize Sanayi Bölgesi I. ve II. Bölge kapsamında toplam 32.000 m uzunluğunda atıksu şebeke hattı (kanalizasyon borusu) döşenmesi işi tamamlanmıştır. Atıksu şebeke hattı 377 muayene bacası ve 365 adet parsel bacasını kapsamaktadır. Yeni atıksu şebekesinde modern korige borular ile imal etmiş olup ülkemizde bu konuda kalitesini ispat etmiş firmalardan temin edilmiştir.

2. Tevsii alanımızın 1. etabında sanayicilerimizin ihtiyacı olan altyapı ve yol işleri tamamlanmış ve ana yollar açılmış olup 2. bölgemizde halihazırdaki 34 parselden 27 parsel tahsis edilmiş, 7 parselde Sanayicilerimize tahsisi hazır vaziyettedir. Diğer yandan tevsii alanımızda, kullanma suyu, telekominikasyon sistemi, elektrik sistemi yeraltı olarak inşa edilmiş ve elektrik dağıtım binaları metal hücreler ile teçhiz edilen prefabrik köşkler şeklinde yapılmıştır. Böylece modern bir altyapı sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Burada uygulanan sistemler 1. Bölgedeki yenileme çalışmalarımızda da örnek olmulştur. Arsa ve tarla konumundan sanayi bölgesi haline gelen 2. Bölgemizde 2005-2008 arası yapılan altyapı ve üstyapı yatırımları tutarı yaklaşık 6.300.000 TL’dir

Butik OSB Hedefine Ulaşmak İçin Yapılan Çalışmalar

Sağlık Birimi

OSB üyesi işletmelerin çalışanlarının sağlık müdahalelerinde ve kontrollerinde etkin faydalanabilmeleri için 2005 yılında sağlık ocağı açılmış olup, doktor, hemşire, sağlık memuru ve hizmetlilerden oluşan sağlık ekibi ile acil müdahale, hasta muayene, sağlık raporu, enjeksiyon, pansuman, serum ve sonda takılması, laboratuvar hizmetleri (kan şekeri, kolestrol, hematokrit, kan gurubu, gebelik testi, EKG) verilmektedir.

Sağlık Ocağımıza ek olarak 2007 yılında faaliyete geçen tam teşekküllü 112 acil servisi istasyonu ile OSB içinde ve civarında oluşan acil vakalara müdahale edilmekte dir. 112 acil servis istasyonu için prefebrik bir bina yapılmış olup lojistik destek OSB’miz tarafından verilmektedir.

Sosyal Tesisler

İlk önce altında sosyal mekanların bulunduğu zemin katı inşa edilen OSB camimizin inşaatı hayırseverlerimizin desteği ile UOSB yönetimimizin koordinsayonu ile 2006 sonunda inşaatı tamamlanmış olup, çevre tanzimi yapılarak ibadete açılmıştır.
Önümüzdeki dönemde spor tesisleri ve kafeterya, ticaret merkezi inşa çalışmaları yapılacak olup, üyelerimize önemli kazanım sağlanacaktır.

İtfaiye Ekibi

Uşak itfaiyesinin yanı sıra kentteki ikinci en kapsamlı ve teknik donanıma sahip, uzman kadrodan oluşan itfaiye ekibi oluşturulmuştur. İtfaiye birimimize son dönemde alınan çok fonksiyonlu sanayi yangınları ile mücadele edebilecek köpük donanımına sahip ve ikmal kuvvetini arttıran 3 adet söndürme aracının katılımının yanında mevcut 3 aracımızdan 2’si yenilenmiş 1 adet de öncü aracın temini ve teçhizi ile 7 araçlık bir itfaiye filosu oluşturularak etkin söndürme ve kurtarma birimi haline gelmiştir.

Enerji

2005 yılı sonunda Tedaş’dan devralınan enerji dağıtım şebekesi ile Tedaş’tan tek noktada abonelik tesis edilmiş böylece Uşak OSB içerisindeki fabrika ve işletmelere enerji temini ve abonelik işlemleri bölgemizce yapılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda şebeke bakım ve işletme ekibinde daha aktif bir yapılanmaya gidilmiş 7/24 işletmelerimizin hizmetinde hizmet birimi oluşturulmuştur.

Elde edilen elektrik enerjisi gelirleri ile mevcut OSB’deki trafo merkezlerinde yenileme çalışmaları yapılmış olup, akabinde meteorolojik şartlardan sık sık etkilenen havai orta gerilim elektrik şebekesi yeraltına alınmış, meydana gelebilecek arızalardan dolayı iş kaybı ve önemli cihazların etkilenmesinin önüne geçilmiş sağlanan temiz ve verimli enerji ile ülke üretimi adına önemli bir kazanım sağlanmıştır.

2005 – 2008 döneminde yapılan yoğun altyapı çalışmaları neticesinde mevcut osb’deki 26 km yolun bozulan kesimlerinin yeniden yapılmasına 2007 yılında başlanmış olup yaklaşık 6.000.000 TL tutması beklenen bu çalışma 2009 bahar aylarında ana güzergahlar asfalt, ara bağlantılar parke olmak üzere yağmursuyu altyapısı da elden geçirilerek tekrar yapım işi bitecektir.

Uşak Organize Sanayi Bölgemizde yapılan, yapımı devam eden altyapı ve üstyapı işleri ve ek olarak sosyal hizmet projeleri ile ülkemizin en önemli üretim merkezlerinden birisi olunması hedeflenmektedir. Ortaya çıkacak modern ve yenilikçi OSB, yatırımcısına Butik hizmetlerin amaç edinildiği örnek bir OSB’yi bölgemize ve ülkemize kazandırmaktır.


Uşak Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince tercümanlık hizmeti Haberini Oku, Uşak Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince tercümanlık hizmeti Haberini Yorum Yap, Paylaş
Etiketler; »Uşak Çince Tercüman » Uşak Makine Kurulumu Çince Tercüman
Etiketler » Uşak Çince Tercüman   » Uşak Makine Kurulumu Çince Tercüman  
Google ARA: Uşak Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince tercümanlık hizmeti

DİĞER ÇİN TERCÜMAN HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri