Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Makine Kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti - CindeTURKTercuman.Com - Çince Tercümanlık

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Makine Kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti

Çinden almış olduğunuz makineyi Bitlis bölgesinde fabrikanızda açılış aşamasından, kurulum aşaması ve test aşaması sonuna kadar fabrikanızda çalışacak Çinden gelen Çinli teknik ekiple Bitlis bölgesindeki bulunan fabrika ekibiniz arasında profesyonelce makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti 10 yıllık tecrübe ile firmamız tercümanları tarafından sağlanmaktadır.

Bununla birlikte makinanın kullanım klavuzu talep doğrultusunda yazılı olarak Çince – Türkçe’ye çeviri Türkçeye tercüme edilmektedir. Çince tercüme hizmetinizi de sağlanmaktadır.

Bitlis bölgesindeki  Makine kurulumu sonrasında makinanın çalışma eğitimi , Çinli Öğretici ile makinayı kullanacak personel arasındaki iletişimi sağlamak üzere Çince Makine eğitimi tercümanlık hizmeti de verilmektedir.

İlerleyen aşamalarda makinede meydana gelecek herhangi bir arızada yada olumsuzlukta Çinden teknik personel ile görüşmek istediğinizde Online Çine Tercümanlık hizmeti de tarafımızdan sunulmaktadır.

Kısacası Çinden aldığınız makinanın Fabrikanıza kurulumundan , çalışma eğitimine kadar ve daha sonraki her aşamada ihtiyaç duyacağınız Çince Tercümanlık hizmetini firmamızdan profesyonelce alabilirsiniz.

Çince Tercüman Talep Et
Telefonla (Whatsapp)
0 530 597 80 87
Tercüman Talep Formu yada
cincetercuman.net@gmail.com
üzerinden çince tercüman
ekibimizden talep edebilirsiniz.

Bitlis Organize Sanayi Bölgesindeki,Sanayi parsellerinin 4562  Sayılı OSB kanununun  geçici 9. maddesi çerçevesinde gerçek veya tüzel kişilere tahsis edilecektir. Tahsis talebinde bulunacak  yatırımcıların aşağıda  istenilen belgelerle birlikte, Bitlis OSB.Bölge Müdürlüğü (Taş Mah. Cumhuriyet Cad. Gökmeydan Mevkii, İl Özel İdaresi-  Merkez /Bitlis) adresine 13/05/2016 tarihi mesai bitimine kadar yetkiliyatırımcı Kişi veya yazılı olarak yetkilendirildiğine dair yazılı yetkili belge ile birlikte yetkilendirilmiş temsilcisi  tarafından bizzat elden  istenilen belgelerle  birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

MÜRACAAT ESNASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1-Başvuru Dilekçesi(Ek-1 ile üretim akış şeması ve açıklama raporu eki fizibilite)

2-Yatırım Bilgi Formu (Ek-2)

3-Yatırım taahhütnamesi (Ek-3)

4-Mevzuat Gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek odası Belgesi

5-imza Sirküsü veya imza beyannamesi

6-Tüzel Kişi olması halinde  ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

7-Ticari ikametgah beyanı ile Türkiye’de yerleşik olmayan  gerçek ya da tüzel kişilerin  kendi ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti Temsilcilerince  onaylı benzer belgeleri

8-Vergi levhası veya mükellef yazısı

9-Halihazır işletme faaliyet konusu ile  istihdam sayısı bilgilerine ait yatırımcı beyanı

10-Son Üç yıla  ait yılsonu bilançosu  veya eşdeğer belgeleri ile  iş hacmini gösteren belgeler.

11-İşletmenin halihazırdaki faaliyet  konularına bağlı varsa yapmış olduğu son üç yıla ait ithalat ve ihracat tutarları.

12-Yatırımcının Organize sanayi Bölgesinde yapmak istediği yatırım tutarının hangi finansman kaynaklarla sağlayacağına dair detaylı bilgiler.

DİĞER HUSUSLAR

1-Yönetim Kurulu , müracaatları Organize Sanayi Bölgesinde yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere 4562  Sayılı OSB kanununun  geçici 9. maddesi çerçevesinde  hazırlanmış ve yürürlükte olan Yönetmeliğin 6. maddesi çerçevesinde değerlendirecek olup, bu değerlendirme neticesinde arsa tahsislerini yapıp yapmamakta serbesttir.

  Ptt-Kargo,İnternet,Fax Vb.yollarla yapılacak başvuruların dikkate alınmayacağını ve kabul edilmeyeceğini.

 4562 sayılı Organize sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9. maddesi çerçevesinde Kamuoyuna ilanen duyurulur.


Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Makine Kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti Haberini Oku, Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Makine Kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti Haberini Yorum Yap, Paylaş
Etiketler; »Bitlis Çince Tercüman » Bitlis Makine Kurulumu Çince Tercüman
Etiketler » Bitlis Çince Tercüman   » Bitlis Makine Kurulumu Çince Tercüman  
Google ARA: Bitlis Organize Sanayi Bölgesi Makine Kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti

DİĞER ÇİN TERCÜMAN HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri