Denizli Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti - CindeTURKTercuman.Com - Çince Tercümanlık

Denizli Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti

Çinden almış olduğunuz makineyi Denizli bölgesinde fabrikanızda açılış aşamasından, kurulum aşaması ve test aşaması sonuna kadar fabrikanızda çalışacak Çinden gelen Çinli teknik ekiple Denizli bölgesindeki bulunan fabrika ekibiniz arasında profesyonelce makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti 10 yıllık tecrübe ile firmamız tercümanları tarafından sağlanmaktadır.

Bununla birlikte makinanın kullanım klavuzu talep doğrultusunda yazılı olarak Çince – Türkçe’ye çeviri Türkçeye tercüme edilmektedir. Çince tercüme hizmetinizi de sağlanmaktadır.

Denizli bölgesindeki  Makine kurulumu sonrasında makinanın çalışma eğitimi , Çinli Öğretici ile makinayı kullanacak personel arasındaki iletişimi sağlamak üzere Çince Makine eğitimi tercümanlık hizmeti de verilmektedir.

İlerleyen aşamalarda makinede meydana gelecek herhangi bir arızada yada olumsuzlukta Çinden teknik personel ile görüşmek istediğinizde Online Çine Tercümanlık hizmeti de tarafımızdan sunulmaktadır.

Kısacası Çinden aldığınız makinanın Fabrikanıza kurulumundan , çalışma eğitimine kadar ve daha sonraki her aşamada ihtiyaç duyacağınız Çince Tercümanlık hizmetini firmamızdan profesyonelce alabilirsiniz.

Çince Tercüman taleplerinizi karşılayabileceğimiz organize sanayi bölgeleri ,  DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ Denizli Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi ÇARDAK ÖZDEMİR SABAN Denizli Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Denizli Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi DENİZLİ DERİ İHTİSAS Denizli Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Denizli Organize Sanayi Bölgesi DENİZLİ OSB Denizli Organize Sanayi Bölgesi Denizli Sarayköy TDİ Organize Sanayi Bölgesi SARAYKÖY TARIMA DAYA Denizli Sarayköy TDİ Organize Sanayi Bölgesi

Çince Tercüman Talep Et
Telefonla (Whatsapp)
0 530 597 80 87
Tercüman Talep Formu yada
cincetercuman.net@gmail.com
üzerinden çince tercüman
ekibimizden talep edebilirsiniz.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi 24.01.1975 tarih ve 7/9359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile resmen kurulmuştur. Bölgemiz 4562 sayılı “Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu”na tabidir.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nin ilk Müteşebbis Teşekkülü; Vilayet, Belediye, Ticaret Odası ve Sanayi Odası’ndan teşekkül eden dörtlü kuruluştan oluşmuştur. Denizli Organize Sanayi Bölgesi, Denizli’ye 18 km. mesafede Denizli – Afyonkarahisar karayolu üzerinde yaklaşık 5.179.480 m² büyüklüğünde bir alanda bulunmaktadır. Bölgede büyüklükleri 5.000 m² ile 110.000 m² arasında değişen toplam 213 adet sanayi parseli mevcuttur.
1975 yılından itibaren Arsa Ofisi marifeti ile arazi kamulaştırılmasına başlanmış, ancak 13 yıl sonra 1988 yılında Arsa Ofisi’nin yaptığı kamulaştırma işlemleri neticelenmiş ve Organize Sanayi Bölgesi’ndeki arsaların mülkiyeti Denizli Sanayi Odası’na kazandırılabilmiştir.
1981 yılında Vilayet, Belediye ve Ticaret Odası, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkülü’nden ayrılmış ve bütün sevk ve idare, yetki ve sorumluluk Sanayi Odası’na devredilmiştir.
1982 yılında İmar Planı, 1983 yılında altyapı projeleri hazırlanıp tasdik edilmiş ve 1984 yılı Aralık ayında altyapı inşaatlarına başlanılmıştır. Altyapı inşaatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın kredi desteği ile 1988 yılı Haziran ayında tamamlanmıştır.
ALTYAPI
Denizli Sanayi Odası’nın hukuki ve mali sorumluluğu altında kurulan Organize Sanayi Bölgemizin kamulaştırılması, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 3 milyon m²’lik bir alanı ihtiva etmektedir. 1996 yılında Bölgenin güneyinde yer alan 641.216 m²’lik bir alan istimlâk edilmiş ve toplam alan 3.641.216 m²’ye çıkmış ve inkişaf çalışmaları neticesinde parsel sayısı 159’a yükselmiştir.
II. kez inkişaf edebilmek için İmar Planı ve istimlâk çalışmalarına 2003 yılında başlanmış ve Bölgemizin güneyinde kalan TEİAŞ’tan itibaren Honaz ilçe merkezine giden yolun sağında ve solunda kalan yaklaşık 70 hektarlık bir alanda İlave OSB ve Revizyon İmar Planı T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 13.09.2005 tarihinde onaylanmıştır. Daha sonra onaylı imar planına göre parselasyon planları yapılmış; Bakanlık onayı ve İl İdare Kurulu kararları alınarak tapu tescilleri 2009 yılı Şubat ayında bitirilmiştir. Böylece 4.360.000 m²’lik alanda 184 sanayi parseline ulaşılmıştır. 2020 yılında Islah OSB, Bölgemiz sınırlarına dâhil edilerek toplam alan 5.179.480 m²’ye ulaşmış, parsel sayısı 213 olmuştur.
Altyapı inşaatlarına 1985 yılında başlanılmış ve 18 Haziran 1988 tarihinde tamamlanmıştır. 18 Mayıs 1990 tarihinde ise altyapı inşaatlarının kesin kabulü gerçekleştirilmiştir. Tarıma elverişsiz ve sınaî yerleşim için uygun bir yer olarak seçilen Bölgemizde, tüm altyapı çalışmaları (yol, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu, yağmur suyu drenajı ve elektrik şebekesi) tamamlanmıştır. 1993 yılı Nisan ayında başlanan 16 km. beton asfaltlama çalışması aynı yıl içerisinde tamamlanmıştır.
Kullanma suyu, Bölgeye 7 km. mesafede bulunan Kızılyer-Kocabaş arasındaki havzadan temin edilmekte ve cazibe ile gelmektedir.
Organize Sanayi Bölgemizin kullanma suyu ihtiyacını karşıladığımız 66.300 m²’lik parsel satın alınarak mülkiyeti Bölgemize kazandırılmış ve çevresi tel çit ile çevrilerek koruma altına alınmıştır.
Kullanma suyunun özellikle yaz aylarında yetersiz kalması neticesinde Bölgemiz içinde muhtelif yerlerde 7 adet, Kaptaj Mahallinde ise 3 adet olmak üzere toplam 10 adet sondaj yapılarak su kuyusu açılmıştır. Bugün itibari ile su deposu ve açılan sondaj kuyularıyla beraber toplam 420 lt/sn’lik kullanma suyu OSB şebekesine verilmektedir. 
Kaptaj mahallinde açılan su kuyularının enerji ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile bölgemiz personeli tarafından 700 metre uzunluğunda ENH (Enerji Nakil Hattı) tesis edilmiş ve 160 KVA’lık direk tipi trafo tesis edilerek su pompaj istasyonuna enerji verilmiştir.
Organize Sanayi Bölgemizde faaliyette olan tesislerin bugün için kurulu elektrik gücü 205 MVA ve kullanılan fiili güç ise 80 MW’dir. Organize Sanayi Bölgemizde yüksek ve alçak gerilim enerji nakil hatları parsellerin arka sınırlarını takip ederek yayılmakta, tesislerin kuruluş sırasında gerekli A.G. ihtiyacı karşılandıktan sonra her kuruluş, kendi tekniği ve ihtiyacına göre 31,5 KV’lık kendi enerji transformatör merkezini kurmak suretiyle enerjiyi kullanmaktadır.
Organize Sanayi Bölgemizde bütün parsellerin önünden kullanma suyu, kanalizasyon, yağmursuyu drenaj şebekesi, doğalgaz ve içme suyu şebekesi, PTT yeraltı şebekesi geçmektedir ve bu şebekelerin parsel bağlantıları tamamlanmıştır.
Bölgenin toplam alanı 5.179.480 m², sanayi parseli alanı 3.838.480 m², Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi alanı 28.836 m²’dir. Geri kalan 1.312.164 m² ise yeşil alan, yol, park ve sosyal tesislerden oluşmaktadır.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde diğer Organize Sanayi Bölgeleri’nden farklı bir uygulama yapılmış; altyapı çalışmaları devam ederken, arsa tahsisi yapılan sanayicilerimize elektrik ve su hizmetleri verilebilen parsellerde sanayi tesisi inşaatlarına müsaade edilmiş; bunun sonucunda altyapı inşaatlarının tamamlandığı tarih olan 1988 yılı Haziran ayında 14 adet tesis inşaatlarını tamamlayarak üretime geçmiştir.
DENİZLİ OSB MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ
Denizli Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Arıtma Tesisi’nin amacı bölgemizde yer alan Sanayi kuruluşlarından kaynaklanan evsel ve endüstriyel nitelikli atık suların arıtılarak Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği standartlarında deşarj etmektir.
Denizli Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı tarihinde Şubat–1997 tarihinde başlamış ve 31.12.1997 tarihinde tamamlanmıştır. Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi 41.500 m³/gündür. Arıtma Tesisi fiziksel (mekanik), kimyasal, biyolojik arıtma ile çamur susuzlaştırma ünitelerinden oluşmaktadır.
Arıtma tesisi çıkış suyu, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde belirtilen üst sınır değerlerinin altında olup, deşarj izni ve Arıtma Tesisi Belgesi Çevre Bakanlığı’ndan alınmıştır.
İÇME SUYU VE DOĞALGAZ ŞEBEKESİ
2003 yılı Temmuz ayında yapımına başlanan Doğalgaz Şebekesi ve İçme Suyu Şebekesi yapım işi 2004 yılı Ağustos ayında tamamlanmıştır. BOTAŞ’ın doğalgaz ana hattını tamamlamasıyla birlikte Mart 2005 itibariyle Bölge içerisindeki firmalar gaz kullanımına başlamışlardır.
Ayrıca yapımına Doğalgaz ile birlikte başlanan İçme Suyu altyapısı tamamlandıktan sonra, içme suyu standartlarında su vermek amacıyla bir arıtma sistemi kurulmuş ve içme suyu Kasım 2004 itibariyle sanayicilerin kullanımına sunulmuştur.


Denizli Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti Haberini Oku, Denizli Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti Haberini Yorum Yap, Paylaş
Etiketler; »Denizli Çince Tercüman » Denizli Makine Kurulumu Çince Tercüman
Etiketler » Denizli Çince Tercüman   » Denizli Makine Kurulumu Çince Tercüman  
Google ARA: Denizli Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti

DİĞER ÇİN TERCÜMAN HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri