Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti - CindeTURKTercuman.Com - Çince Tercümanlık

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti

Çinden almış olduğunuz makineyi Eskişehir bölgesinde fabrikanızda açılış aşamasından, kurulum aşaması ve test aşaması sonuna kadar fabrikanızda çalışacak Çinden gelen Çinli teknik ekiple Eskişehir bölgesindeki bulunan fabrika ekibiniz arasında profesyonelce makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti 10 yıllık tecrübe ile firmamız tercümanları tarafından sağlanmaktadır.

Bununla birlikte makinanın kullanım klavuzu talep doğrultusunda yazılı olarak Çince – Türkçe’ye çeviri Türkçeye tercüme edilmektedir. Çince tercüme hizmetinizi de sağlanmaktadır.

Eskişehir bölgesindeki  Makine kurulumu sonrasında makinanın çalışma eğitimi , Çinli Öğretici ile makinayı kullanacak personel arasındaki iletişimi sağlamak üzere Çince Makine eğitimi tercümanlık hizmeti de verilmektedir.

İlerleyen aşamalarda makinede meydana gelecek herhangi bir arızada yada olumsuzlukta Çinden teknik personel ile görüşmek istediğinizde Online Çine Tercümanlık hizmeti de tarafımızdan sunulmaktadır.

Kısacası Çinden aldığınız makinanın Fabrikanıza kurulumundan , çalışma eğitimine kadar ve daha sonraki her aşamada ihtiyaç duyacağınız Çince Tercümanlık hizmetini firmamızdan profesyonelce alabilirsiniz.

Çince Tercüman taleplerinizi karşılayabileceğimiz organize sanayi bölgeleri ,  ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ Eskişehir Beylikova Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi BEYLİKOVA BESİ İHTİS Eskişehir Beylikova Besi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ESKİŞEHİR OSB Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Eskişehir Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi SİVRİHİSAR OSB Eskişehir Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi

Çince Tercüman Talep Et
Telefonla (Whatsapp)
0 530 597 80 87
Tercüman Talep Formu yada
cincetercuman.net@gmail.com
üzerinden çince tercüman
ekibimizden talep edebilirsiniz.

Eskişehir OSB, 1969 yılında 6973 ve 6785 sayılı yasalara dayalı olarak ve 2567 sayılı kanunla değişik 5590 sayılı kanunun 5. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde kurulma çalışmalarına başlamış ve ilk tahsisini 1973 yılında gerçekleştirmiştir. Organize Sanayi Bölgeler Kanunun 15 Nisan 2000 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önceden de olduğu gibi OSB Yönetimi söz konusu kanun çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmüştür.

07.02.2018 tarihinde OSB Kanununun 25 inci maddesi gereği yapı kullanma izni almış olan katılımcıların yer aldığı katılımcılar cetveline göre Genel Kurul yapılarak Müteşebbis Heyetin görevi sonlanmıştır.


Eskişehir OSB yönetimi söz konusu kanun ve kendi bölge yönetmeliği kapsamında aşağıda sayılan konularda görevlerini sürdürmektedir.

  • Ekonomik ve endüstriyel uğraşıların gereği olan teknik ve iş yönetimine ilişkin yardımcı görevleri, en uygun şekilde bünyesinde toplayıp örgütlenerek, bölgede yatırım yapacak kuruluşlara hizmet vermek,
  • Yatırımcı ve girişimcilere her türlü alt yapısı hazırlanmış yatırım alanları sunmak,
  • Çevreye saygılı, modern bir sanayi bölgesinin gelişimini sağlamak,
  • En az maliyetle en çok verimi sağlayacak modern sanayi işletmelerinin gelişimine yardımcı olmak,
  • Ana ve yan sanayiinin bir arada üretim yapmasını sağlayarak işbirliğini gelişimine yardımcı olmak,
  • İlin ekonomik gelişimine ve istihdamın arttırılmasına katkı sağlamak,
  • Sanayi tesislerinin bir araya toplanmasına öncülük ederek daha verimli çalışma koşullarının yaratılmasını temin etmek,
  • Modern üretim tekniklerin gelişimine ve ihracata yönelik üretim yapan sanayi kuruluşlarının gelişimine kurduğu altyapı tesisleriyle katkıda bulunmak,
  • Ülke menfaatleri doğrultusunda, devletin ilgili kurumları tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek ve istenen konularda çalışma yapmak,
  • Yasalar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen görevleri yerine getirmektir.

Eskişehir OSB yönetimi yukarıda sayılan bazı görev ve sorumluluklarının yanı sıra, kentte modern bir sanayi bölgesinin gelişimini tesis ederek, girişimcilere en iyi altyapı imkanlarını sağlayarak ülke kalkınmasında üstüne düşen görevi başarıyla yerine getirmeye çalışmaktadır.

Eskişehir’de, sanayi yatırımlarının planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, çevre korunmasına verilen önem ve modern şehircilik anlayışının bir sonucu olarak, 1969 yılında Eskişehir Sanayi Odası’nın öncülüğünde bir Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmalarına başlanmıştır. İlk aşamada 1 milyon metrekare olarak planlanan OSB alanı 1973 yılında yatırımcıların hizmetine sunulmuştur. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB)’de ilk parsellerin kısa sürede satılması neticesinde bölgenin genişletme çalışmalarına başlanmış, 1979 yılında 2 milyon m²’lik gelişme alanı ile birlikte toplam alan, 3 milyon m²’ye ulaşmıştır. 1992 yılında da toplam alan yeni genişleme sahasıyla birlikte 21 milyon m²’ye çıkarılmıştır. Eskişehir’deki sanayileşmenin son yıllarda ivme kazanması sonucunda, bölgenin genişletilmesi kararı alınmıştır. Kısa sürede sonuçlandırılan çalışmalar neticesinde EOSB’nin alanı 1996 yılı sonunda 32 milyon m²’ye genişletilmiştir. Bölgenin toplam alanı 2018 yılında ise 32,406,000 mye ulaşmıştır. 


OSB alanının tarihsel gelişimi içindeki en önemli kilometre taşlarından ilki, 1997 yılında temeli atılan ve inşa çalışmalarına başlanan “Bilim Parkı”dır. Bu alan içindeki “Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi”, 10 Nisan 2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “2003/5390 Sayılı Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin” Bakanlar Kurulu kararı ile yasal olarak kurulmuştur. 2004 yılında ilk, 2005 yılında ikinci piramit bina, 2008 yılında Yazılım Kule hizmete açılarak hem Türkiye hem de Eskişehir sanayiinin bilimsel ve teknolojik gelişimine önemli katkılar sağlayacak firmaların yer alacağı tesisler kullanıma açılmıştır.
Bölge içindeki diğer bir önemli yatırım ise 1998 yılında faaliyete geçen “Doğalgaz Elektrik Santrali”dir. İlk ünitesi 40 MW gücünde olan santral, OSB’deki tüm kuruluşların elektrik ihtiyaçlarını kesintisiz ve düzenli bir şekilde karşılamaktadır. Santralın ikinci ünitesi olan 20 MW gücündeki “Buhar Türbini” yatırımı ise 2001 yılının ilk yarısında devreye alınmıştır.


2005 yılında küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için farklı bir fırsat yaratmayı hedefleyen Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, KOBİ-OSB ismini verdiği 550 bin m² alanı küçük ve orta ölçekteki sanayicilerin hizmetine sunmak için altyapı çalışmalarına başlamıştır. 350 bin m²’lik parsel alanına sahip bu bölgede toplam 98 firmaya yer verilmiştir.

Yine Eskişehir OSB’nin gelişimi çerçevesinde Türkiye’de tek örnek olan ve lojistik hizmetlerini bünyesinde barındıran “Lojistik Merkez” 2004 yılının başında, bölgede diğer hizmet sektörleri için bir merkez olması planlanan “İş ve Ticaret Merkezi” de 2004 yılının sonunda hizmete açılmıştır.


Bölgede faaliyet gösteren firmaların evsel ve endüstriyel nitelikteki atık sularını toplamak üzere 70 bin m² alan üzerinde Atıksu Arıtma Tesisi kurulmuş ve 2008 yılında işletmeye alınmıştır. Tesiste ayrıca Akredite Laboratuar ile doğaya saygılı üretim desteklenmektedir. 2018 yılında yapılan büyütme çalışmaları ile kapasitesi 36.000 m³’e çıkartılmıştır. 2015 yılında yapımına başlanan Atıksu Arıtma Tesisi Arıtma Çamuru Kurutma Tesisi de 2016 yılında faaliyete geçmiştir.

Bunların dışında Eskişehir OSB’de firmalara fiber optik kablo bağlantısıyla kesintisiz ve yüksek hızlarda internet erişim imkânı sağlanmaktadır.


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti Haberini Oku, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti Haberini Yorum Yap, Paylaş
Etiketler; »Eskişehir Çince Tercüman » Eskişehir Makine Kurulumu Çince Tercüman
Etiketler » Eskişehir Çince Tercüman   » Eskişehir Makine Kurulumu Çince Tercüman  
Google ARA: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti

DİĞER ÇİN TERCÜMAN HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri