Kars Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti - CindeTURKTercuman.Com - Çince Tercümanlık

Kars Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti

Çinden almış olduğunuz makineyi Kars bölgesinde fabrikanızda açılış aşamasından, kurulum aşaması ve test aşaması sonuna kadar fabrikanızda çalışacak Çinden gelen Çinli teknik ekiple Kars bölgesindeki bulunan fabrika ekibiniz arasında profesyonelce makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti 10 yıllık tecrübe ile firmamız tercümanları tarafından sağlanmaktadır.

Bununla birlikte makinanın kullanım klavuzu talep doğrultusunda yazılı olarak Çince – Türkçe’ye çeviri Türkçeye tercüme edilmektedir. Çince tercüme hizmetinizi de sağlanmaktadır.

Kars bölgesindeki  Makine kurulumu sonrasında makinanın çalışma eğitimi , Çinli Öğretici ile makinayı kullanacak personel arasındaki iletişimi sağlamak üzere Çince Makine eğitimi tercümanlık hizmeti de verilmektedir.

İlerleyen aşamalarda makinede meydana gelecek herhangi bir arızada yada olumsuzlukta Çinden teknik personel ile görüşmek istediğinizde Online Çine Tercümanlık hizmeti de tarafımızdan sunulmaktadır.

Kısacası Çinden aldığınız makinanın Fabrikanıza kurulumundan , çalışma eğitimine kadar ve daha sonraki her aşamada ihtiyaç duyacağınız Çince Tercümanlık hizmetini firmamızdan profesyonelce alabilirsiniz.

Çince Tercüman taleplerinizi karşılayabileceğimiz organize sanayi bölgeleri ,  KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ Kars Organize Sanayi Bölgesi KARS OSB Kars Organize Sanayi Bölgesi Kars TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi KARS TDİ BESİ ORGANİ Kars TDİ Besi Organize Sanayi Bölgesi

Çince Tercüman Talep Et
Telefonla (Whatsapp)
0 530 597 80 87
Tercüman Talep Formu yada
cincetercuman.net@gmail.com
üzerinden çince tercüman
ekibimizden talep edebilirsiniz.

Kars’ta imalat faaliyetleri avcılık-toplayıcılık dönemlerinin aşıldığı ve araç-gereç yapımının farklılaştığı yazılı tarih öncesinde üst paleotik dönemde başlamıştır. Bu dönemde çeşitli malzemelerden araç-gereç yapımına geçilmiştir. Mezolitik dönemden kalma küçük araç gereçler Aras Vadisi’ndeki araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Ayrıca Kağızman yöresinde, Ani ve Azat köylerindeki höyüklerde kalkolitik dönemi belgeleyen bakır eşyalara rastlanmıştır.

Azat höyüğünde gerçekleştirilen bir takım çalışmalar sırasında bulunan bakır iğneler ve dokuma tarağı, o dönemde yörede yaşayan insanların dokumacılık yaptıklarını göstermektedir.

Küçük el sanatları şeklinde gerçekleşen maden işlemeciliği ve dokumacılık, günümüz koşullarına göre oldukça ilkel olsa da, Kars’ta imalat sanayi adına yapılan ilk faaliyetleri sergilemesi açısından önem taşımaktadır.

Kars’ta günümüzdeki anlayışta sanayi tesislerinin ortaya çıkması 19. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiştir. 1878’de Kars’ın Rus hakimiyetine girmesiyle, o zamana kadar tahıl tarımı ve hayvancılığa yönelik yapılan üretim farklılaşmış, özellikle sanayi bitkileri ve ticari amaçla üretilen mallara önem verilmeye başlanmıştır. Ayçiçeği ekiminin yaygınlaşmasıyla, yörede bitkisel yağ üretimi gelişmiş ve bu dalda imalat tesisleri açılmıştır. Ayrıca tütün ekimine başlanmasıyla, küçük sigara imalathaneleri de kurulmuştur.

Rus hakimiyeti döneminde tarım da gerçekleşen bu değişim hayvancılığa da yansımış, Malakan İneği adı verilen melez bir inek türü üretilerek süt veriminin artması sağlanmıştır. Bu sayede mandıralar kurulmuş ve hayvancılıkta sağlanan verim artışıyla özellikle deri sanayi ile uğraşan imalathane sayısında da bir artış yaşanmıştır.

Kars ilinde 1961’e kadar herhangi bir sanayileşme faaliyetine rastlanmamaktadır. İlk önemli tesis aynı yıl açılan Değirmen Taşı Fabrikası’dır. Bunu takiben 1968’de Süt Endüstrisi Kurumu’na bağlı olarak Kars Süt Ürünleri ve Gıda Sanayi A.Ş. faaliyete başlamıştır.

Şehre yönelik yatırımların az olması ve diğer bölgelerdeki gelişimin yöreye yansımaması Kars ilinin 1968’de Birinci Derece Kalkınmada Öncelikli Yöre olarak ilan edilmesine sebep olmuştur. Bu nedenle takip eden 10 yıllık dönemde önemli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Günümüzde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli sanayi tesislerinin büyük çoğunluğu bu dönemde açılmıştır. İlin en önemli yatırımları arasında yer alan Sarıkamış Ayakkabı Fabrikası ise 1983’de işletmeye açılmış ve 400 kişilik istihdam kapasitesi ile Kars ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır.

Kars ilinde var olan imalat sanayi tesislerinin çoğunluğunu, hayvansal ve tarımsal ürünlerin işlenmesine dayalı işletmeler oluşturmaktadır. Kars Organize Sanayi Bölgesi çevresinde Kars Küçük Sanayi Sitesi yer almaktadır. Mevcut durumda küçük sanayi sitesinde 408 firma faaliyet göstermektedir

KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YERLEŞİM YERİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Kars ili, bölgenin 16 ilinden biridir. Bölgenin toplam alanı 158.972 km2, 2000 yılı toplam nüfusu ise 6.365.928’dir. Kars ili Doğu Anadolu Bölgesi’nin Kuzey-Doğu kesiminde yer alan bir sınır ilidir. İlin sınırlarını batıda Erzurum, güneyde Ağrı ve Iğdır, doğuda Ermenistan, kuzeyde Ardahan ili çevrelemektedir. Deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 1768 m olan il 42º10’ ve 44º49’ doğu meridyenleri, 39º22’ ve 41º37’ kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Yüzölçümü 9442 km² olup ülke alanının %1,2’sini kaplamaktadır. Büyük bir plato özelliği gösteren il topraklarının  %51’i platolarla, % 19’u ovalarla, %30’luk kısmı ise dağlık ve tepelik alanlarla kaplıdır.

İlin merkez ilçe ile birlikte Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış, Selim, Susuz olmak üzere toplam 8 ilçesi, 2’si belde olmak üzere 10 belediyesi ve 386 köyü bulunmaktadır.

KARS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) ÜLKE VE BÖLGESİNDEKİ YERİ

07.11.1975 gün ve 7/10992 sayılı kararname ile Kars ilinde dengeli bir kalkınma aracı olarak Kars Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması kararı alındı. Bunun üzerine il merkezinin Paşaçayırı Mahallesi ile Kümbetli Köyü arasında 1.947.000 m2’lik  bir alan üzerinde 75 parselden oluşan bir fabrika sahası planlanmış ve 1976 yılında vali başkanlığında, İl Özel İdaresi, Kars Belediyesi ve Kars Sanayi ve Ticaret Odası’nın  iştiraki ile oluşturulan Müteşebbis Teşekkül Heyeti’nin sorumluluğunda Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur.

Kars, Anadolu’yu Asya’ya bağlayan önemli bir kavşak noktasıdır. Ulaşım açısından stratejik bir öneme sahip olan il, yüzyıllar boyunca, Akyaka-Doğu kapı üzerinden Kafkasya’ya açılan bir pencere; Aras nehri üzerinden Çin’in ortalarına kadar Asya’yı boydan boya dolaşan tarihi İpek Yolu’nun Anadolu’daki önemli bir son durağı olma özelliğine sahip olmuştur. İlde ulaşım karayolu, demiryolu ve havayolu ile sağlanmaktadır. Sınır komşusu olan Ermenistan’a hem karayolu hem de demiryolu bağlantısı vardır.

Kars’ın komşu illeri olan Erzurum, Iğdır ve Ardahan’a doğrudan, Ağrı’ya hem Iğdır, hem de Horasan üzerinden karayolu ulaşımı bulunmaktadır. Karadeniz illeriyle olan bağlantısı Ardahan ve Göle olmak üzere iki ayrı yönden sağlanmaktadır.


Kars Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti Haberini Oku, Kars Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti Haberini Yorum Yap, Paylaş
Etiketler; »Kars Çince Tercüman » Kars Makine Kurulumu Çince Tercüman
Etiketler » Kars Çince Tercüman   » Kars Makine Kurulumu Çince Tercüman  
Google ARA: Kars Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti

DİĞER ÇİN TERCÜMAN HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri