Ordu Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti - CindeTURKTercuman.Com - Çince Tercümanlık

Ordu Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti

Çinden almış olduğunuz makineyi Ordu bölgesinde fabrikanızda açılış aşamasından, kurulum aşaması ve test aşaması sonuna kadar fabrikanızda çalışacak Çinden gelen Çinli teknik ekiple Ordu bölgesindeki bulunan fabrika ekibiniz arasında profesyonelce makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti 10 yıllık tecrübe ile firmamız tercümanları tarafından sağlanmaktadır.

Bununla birlikte makinanın kullanım klavuzu talep doğrultusunda yazılı olarak Çince – Türkçe’ye çeviri Türkçeye tercüme edilmektedir. Çince tercüme hizmetinizi de sağlanmaktadır.

Ordu bölgesindeki  Makine kurulumu sonrasında makinanın çalışma eğitimi , Çinli Öğretici ile makinayı kullanacak personel arasındaki iletişimi sağlamak üzere Çince Makine eğitimi tercümanlık hizmeti de verilmektedir.

İlerleyen aşamalarda makinede meydana gelecek herhangi bir arızada yada olumsuzlukta Çinden teknik personel ile görüşmek istediğinizde Online Çine Tercümanlık hizmeti de tarafımızdan sunulmaktadır.

Kısacası Çinden aldığınız makinanın Fabrikanıza kurulumundan , çalışma eğitimine kadar ve daha sonraki her aşamada ihtiyaç duyacağınız Çince Tercümanlık hizmetini firmamızdan profesyonelce alabilirsiniz.

Çince Tercüman taleplerinizi karşılayabileceğimiz organize sanayi bölgeleri ,  ORDU ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ Ordu Fatsa Organize Sanayi Bölgesi FATSA OSB Ordu Fatsa Organize Sanayi Bölgesi Ordu Organize Sanayi Bölgesi ORDU OSB Ordu Organize Sanayi Bölgesi Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi ÜNYE OSB Ordu Ünye Organize Sanayi Bölgesi

Çince Tercüman Talep Et
Telefonla (Whatsapp)
0 530 597 80 87
Tercüman Talep Formu yada
cincetercuman.net@gmail.com
üzerinden çince tercüman
ekibimizden talep edebilirsiniz.

Fatsa Organize Sanayi Bölgesi 4.7.1995 tarihli, 1 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Bölge Fatsa ilçe merkezine 2,5 km, Altınordu ilçe merkezine 39 km uzaklıkta olup E70 karayolundan 1,5 km güneyde yer almaktadır. Bölgenin batısında Bolaman Irmağı, Doğusunda Konakbaşı Mahallesi, Güneyinde Gaga Gölü, Kuzeyinde ise Meşebükü Mahallesi yer almaktadır. Ordu-Giresun Havaalanına 54 km, Samsun Çarşamba Havaalanına 92 km, Fatsa Limanına 5,4 km mesafede ve Fatsa Şehirlerarası Otobüs Terminaline’de 4,5 km mesafede bulunmaktadır. Organize Sanayi Bölgesi 50 hektar alana sahip olup 30 sanayi parselinden oluşmaktadır.  Bölgede; elektrik, su, kanalizasyon, internet altyapı çalışmaları tamamlanmış olmakla birlikte, doğalgaz çalışmalarıda devametmektedir. OSBmiz 50 hektar büyüklüğü ile Türkiye’nin en küçük Organize Sanayi Bölgelerinden olup arsalaların bedelsiz tahsis edilmesi sonucu mali yöndende zayıf bir OSB dir. Fatsa OSB miz mevcut alanın güneyine doğru 100 hektar daha büyümek için Bakanlığımıza gerekli müracaatları yapmış yer seçim çalışmaları kesinleştirilme aşamasına gelmiştir. Bu nedenlerle kamulaştırma yetkisi olmayan OSB mizin kamulaştırma sürecide Fatsa Belediyesi tarafından yapılacağından Genel Kurula gidilmiştir.. OSB miz Yönetmelik gereği ayda en az iki olmak üzere Yönetim Kurulu toplantısını yapmakta en az üç ayda bir de Müteşebbis Teşekkülü toplamaktadır. En son Müteşebbis Heyet Başkanlığımız 12/03/2019 tarihinde Müteşebbis Heyet Başkanımız ve Ordu Valimiz Seddar YAVUZ Başkanlığında toplanmıştır. Toplam 4,267 istihdamın sağlandığı OSB’mizde ağırlıklı olarak, Tekstil, Gıda, Toprak-Kil ve Ağaç Sanayiinde faaliyet gösteren firmalar yer almaktadır. Yol Fatsa Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki iç yolların uzunluğu 2.650 metredir.400 metre uzunluğunda 7 metregenişliğinde  ve 2.150 metre uzunluğunda  10 metre   genişliğinde yollarımız bulunmaktadır. Yolların tamamı kilitli parke taşıdır. Bölgenin doğal topoğrafik yapısı korunarak parselasyon yapılmış ve yol eğimi %5-10 arasındadır. Bölgemizdeki 2.650 metrelik yolların sağlı sollu olmak üzere toplam 5.300 metrelik kısmında 1,50 metre genişliğinde olan  tretuvarların tamamı kilitli parke taşı ile kaplanmıştır. Su Fatsa OSB’nin temiz su altyapı sistemi 100’lükPVC Plastik boru ile OSB tarafından yapılmıştır Kullanma suyu OSKİ tarafından şehir şebekesi ile sağlanmaktadır. OSB içerisindeki tüm işyerleri OSKİ’ye abonedir. Elektrik                      Bölge içerisindeki işyerlerine elektrik dağıtım hizmeti OSB tarafından verilmektedir. 4628 sayılı elektrik piyasası kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca enerji piyasası düzenleme kurulunun 24.03.2011 tarih ve ED-OSB/3127-1/1885 sayılı kararı ile FATSA OSB’ye 49 yıllığına  Elektrik Dağıtım Lisansı verilmiştir.Bu sayede EPDK’nın belirlemiş olduğu Ulusal Tarifelerden 4nolu tarifeden 1 nolu tarifeye geçilmiş ve tedarikçi ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği sanayicilerimize % 25 daha ucuz enerji temini sağlanmıştır. OSB sınırları içerisinde 1 adet Ana Dağıtım Merkezi ve 3 adet Trafo Merkezi bulunmaktadır. OSB miz 6,5 MVA’lik bir kurulu güce sahiptir. OSB’nin elektriği Fatsa Trafo Merkezi’nden 3.770 metre yeraltı, 2.730 metre havai hat olmak üzere toplamda 6.500 metre mesafe ile bölgemize ulaşan ve müstakil olarak tarafımıza ait yedekli OG kablosu ile beslenmektedir. Elektrik işletmesi ve şebekenin bakım onarımı OSB Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. OSB içerisindeki OG ve AG ile tüm elektrik şebekesi havai hat şeklinde bulunmaktadır. Bu sayede oluşabilecek arızalara daha çabuk müdahale edilebilmektedir. Tüm parsel girişlerine kadar havai hat çıkışları çekilmiştir. Fatsa OSB’de 2015 yılı verilerine göre aylık 1,5 milyon kWh elektrik tüketilmektedir. OSB mizin cadde ve sokaklarında  toplam75 aydınlatma direği mevcuttur. Telefon Türk Telekom ile Müdürlüğümüz arasında yapılan protokol sonrası bölgedeki bütün parsellere kadar yeraltı telekominikasyon altyapı şebekesi döşenmiştir. Her parsel için 10 hat telefon ve internet için fiberoptik kablo döşenmiş ve kullanılmaktadır. Doğalgaz çalışmaları devametmektedir. Sanayicilerimizin 2016 yılı doğalgaz tüketimi 10.000.000 sm3/yıl planlanmış olup, Doğalgaz:0,88 TL/sm3 ve LNG:1,38 TL/sm3 olması sebebiyle   yaklaşık yılda 5.000.000 TL fazladan ödeme yapacağı öngörülmekte olup bu da doğalgazın bölgemiz için ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Yangın Hidrantları Acil durumlarda kullanılmak üzere OSB içerisinde şebeke suyuna bağlı 5 adet yangın hidrantı bulunmaktadır. AtıkSu ve Yağmur Suyu OSB’nin atıksu hattı ve yağmur suyu hattı ayrı ayrı yapılmıştır. Bütün parsellere ayrı ayrı yağmur suyu ve atık suyu hatları çekilmiştir. Mevcut atıksu çıkışı Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Derin Deşarj Hattı’na bağlıdır. Bununlar birlikte OSB Müdürlüğümüzce kendi atık su arıtma tesisimizin kurulabilmesine yönelik olarak Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı desteği ile Atık Su Arıtma Tesisi için fizibilite çalışması yaptırılmıştır. Bölgemizin onaylı imar sınırlarında ilerde gerekli olduğu takdirde Atıksu Arıtma Tesisi yapmak için ayrılmış 10.127,66 metrekarelik “ Teknik Altyapı Alanı “ bulunmaktadır. Ağaçlandırma ve Peyzaj       OSB sınırları içerisindeki tüm park alanları, iç yollar ve diğer alanların ağaçlandırma çalışmaları çerçevesinde Bölge Müdürlüğümüzce 127.000 m2 alan içerisine 15.000  adet fidan dikimi gerçekleştirilmiş olup fidanların bakımı OSB Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Uyarı Levhaları Bölgenin bütün cadde ve sokaklarında yönlendirme tabelalarımız mevcuttur. Çevre Fatsa OSB’de şu aşamada bir Çevre Yönetim Birimi kurulmamış olmakla birlikte, dışarıdan hizmet satın alımı şeklinde Çevre Danışmanı bir firma ile çalışılmaktadır. Bu sayede etkin çevre ve atık yönetiminin sağlanması, kontrolü ve denetiminin yapılması ile bölgenin çevreye etkilerinin tespit edilerek bu yönde çevre etkilerinin azaltılmasına yönelik uygulamaların yapılması amaçlanmaktadır. Fatsa OSB katılımcı firmalarının mevzuat gereği bölgede atık su yönetim ve kontrolünün sağlanması, firma ön arıtma tesislerinin denetlenmesi, atık su çıkış parametrelerinin yönetmelikte belirtilen limitlere uygunluğunun kontrolü, katı atıkların kontrol ve denetimi, çevre kirliliği etkilerinin azaltılması, işyerlerinin bu konularda hassasiyetinin sağlanması, çevre mevzuatı takibi ve bilgilendirilmesi konularında hizmet verilmektedir.Bölgemizinkaldırım,yol ve çevre temizliği OSB Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Laboratuvar Bölgedeki firmaların çıkışlarındaki atık sular ile OSB çıkışındaki kompozit numune alma cihazındaki atık suyun analizlerinin yapılabilmesi amacı ile OSB Müdürlüğü bir Çevre Danışmanlık firmasından dış hizmet satın alımı gerçekleştirmektedir. OSB olarak tüm sanayicilerimize alınan numune sonucundan sonra Bağlantı İzin Belgesi verilmekte, OSB mizde ilgili Belediyeden  Bağlantı İzin Belgesi almaktadır. OSB Yönetim Merkezi Toplam 114 m2 ve tek katlı olan OSB idari binada OSB Müdürlüğü ve personel odaları yer almaktadır. İtfaiye OSB Müdürlüğümüz içerisinde henüz bir itfaiye birimi mevcut değildir. İtfaiye konusunda Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün mevcut imkânlarından yararlanılmaktadır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi           Müdürlüğümüz bünyesinde mevcut bir OSGB bulunmamaktadır. Ancak katılımcı firmalarımız İş Güvenliği ve diğer bağlı hizmet ihtiyaçlarını dışarıdan anlaşma yapmış oldukları Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kuruluşlarından temin etmektedirler. Banka Şubeleri Binası OSB bünyesinde henüz bir banka şubesi mevcut değildir. Olası bir OSB genişlemesi sonrası bu konuda çalışma yapılması düşünülmektedir. Cami Fatsa OSB içerisinde bir Cami yeri ayrılmış olup buna ilişkin proje çalışmaları yapılmıştır. Cami inşasına dönük olarak kurulan dernek faaliyetlerini sürdürmektedir. Kreş OSB mizdetoplam 2850 kişi istihdam edilmekte olup çoğu fabrikamızın tekstil sektöründe olması sebebiyle bu istihdamın % 70 i ( 1995 kişi ) bayan çalışandır. Bu nedenle çalışan bayanların en çok ihtiyacı olan kreş için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Borusan Holding arasında sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir protokol imzalanmış olup Fatsa OSB mizeBorusan Holding tarafından bir kreş yapılması gerçekleştirilecektir. Fatsa OSB Nizamiye Giriş Kapısı Fatsa OSB’de 1 ana giriş kapısı ve 1 çıkış kapısı mevcuttur. Restoran – Kafeterya ve Market OSB bünyesinde henüz bir restoran – kafeterya ve market türü oluşum mevcut değildir. Ancak işletmelerin kendi bünyelerinde personellerine yemek verdiği yapılanmalar mevcuttur. Güvenlik ve Sınır Çitleri OSB bünyesinde bir güvenlik birimi mevcut değildir. OSB’nin çevresi toplamda 3.400 metre tel ve çit ile çevrilmiş olup 600 metrelik kısım daha tel ve çit ile kapatılacaktır. Ulaşım Fatsa OSB ulaşım durumu ele alındığında mevcut ve projeksiyon analizlerinin şu şekilde olduğu görülmektedir, Samsun-Ordu karayoluna 1,5 km mesafede, Ordu-Giresun Havaalanına 54 km mesafede, Çarşamba Havaalanına 92 km mesafede, Fatsa Limanına 5,4 km mesafede yer almaktadır.


Ordu Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti Haberini Oku, Ordu Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti Haberini Yorum Yap, Paylaş
Etiketler; »Ordu Çince Tercüman » Ordu Makine Kurulumu Çince Tercüman
Etiketler » Ordu Çince Tercüman   » Ordu Makine Kurulumu Çince Tercüman  
Google ARA: Ordu Organize Sanayi Bölgesi makine kurulumu Çince Tercümanlık hizmeti

DİĞER ÇİN TERCÜMAN HABERLERİ

1 2 3 4 5 6 İleri